Lunds universitet Miljökonsulttjänster

Miljökonsulttjänster

Malmö Universitet, MALMÖ

Upphandlingen avser ramavtal avseende att bistå Malmö universitet och Lunds universitet med miljökonsulttjänster. 

Upphandlingen är indelad i följande delområden:

Fastighetsrelaterade miljökonsulttjänster - ramavtal tecknas med fem (5) leverantörer

Miljöledningssystem och interna revisioner - ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer

Upphandlingsrelaterade miljökonsulttjänster - ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer

Anbud kan lämnas på ett eller flera delområden och anbudsgivare antas per delområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2021/31