Lunds universitet Mentorsprogram inom forskarskolan ClimBEco Lunds universitet 2020

Mentorsprogram inom forskarskolan ClimBEco Lunds universitet 2020

Lunds universitet, LUND

Upphandling av ett Mentorsprogram inom forskarskolan ClimBEco Lunds universitet 2020

Omfattning

I denna upphandling efterfrågas ett mentorsprogram för doktorander inom forskarskolan ClimBEco. Ytterligare information om forskarskolan finns på www.climbeco.lu.se.

Målet med mentorsprogrammet är att stödja och utveckla doktorandernas förmågor inom bland annat följande områden: Personlig utveckling, självkännedom, karriärplanering, uppbyggnad av nätverk, och kommunikation.

Mentorsprogrammet skall genomföras på engelska under 12 månader år 2020-2021 och omfatta sammanlagt 9.5 dagar.

De moment som skall ingå i mentorsprogrammet specificeras nedan under avsnitt Krav på tjänsten. Anbudet skall inkludera kostnad för förberedelser, planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av dessa möten, samt eventuella kostnader för material.

Anbudet skall ej inkludera kostnader för koordinering (kallelser, lokalbokning, etc.), resor, kost och logi.

Anbudsgivare måste lämna anbud för hela det efterfrågade tjänsteområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/102