Lunds universitet Mekanisk tillverkning, kontraktstillverkning

Mekanisk tillverkning, kontraktstillverkning

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet och MAX IV-laboratoriet har behov av kontraktstillverkningstjänster för mekaniska konstruktioner. Upphandlingen genomförs med syfte att teckna ramavtal med ett flertal leverantörer. Ritningar och underlag för dessa mekaniska konstruktioner i företrädelsevis aluminium, rostfritt och kolståls material tillhandahålls av köparen och den tillverkningskapacitet som efterfrågas avser svetsning, kapning, bearbetning (fräsning/borrning/slipning), målning, montering och mätning e t c.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-07-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2016/1580