Lunds universitet Licensförsörjning

Licensförsörjning

Lunds universitet, Lund

Lärosätena söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en strategisk partner genom att bistå licenssamordnare och lokalt licensansvariga med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Omfattning

Lärosätena söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en strategisk partner genom att bistå licenssamordnare och lokalt licensansvariga med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Licenspartnern förväntas tillhandahålla en utpekad kontaktperson/licensspecialist per lärosäte (kan vara en och samma person). Licenspartnern förväntas delta vid flera avstämningar per termin och lärosäte, på plats, tillsammans med lärosätenas licenssamordnare, för avstämning av kontrakt samt för att bistå med planering, inköpshistorik, inköpsstatistik och information om trender inom programvaruområdet och marknadens utveckling.

Anbudsgivaren skall erbjuda samtliga licensformer/tillhandahållandemetoder som dennes underleverantör tillhandahåller. Exempelvis programvara för lokal installation, nätverksversioner, programvara som tillhandahålls som molntjänst m.fl.

Anbudsgivaren skall löpande under avtalstiden förse avropande myndigheter med information avseende förändringar i licensvillkor samt större förändringar i tillhandahållandemetoder.

Leverantören skall tillse att de licenser som tillhandahålls är originallicenser.

Avgränsning

Lärosätena har rätt att använda sig av de avtal hos Kammarkollegiet (avropa.se) där man ej har lämnat avstegsanmälan eller där man har anmält sitt deltagande, därav kan det finns en viss överlappning av avtal.

Specifika licenser som respektive lärosäte har annat avtal idag för är också avgränsade, se Bilaga 3 - Licenser som ej ingår i avtalet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1856