LCMS-System

Lunds universitet, Lund

Institutionen för Kemiteknik avser att inköpa en ny LC-MS-utrustning inklusive en garanti bl a

innefattande en 90 % tillgänglighet under garantiperioden, dokumentation samt utbildning. Utrustningen

ska användas för analys av biomassa, biobränsle, vatten och avloppsvatten. Analysen ska vara

kvalitativ och kvantitativ samt kunna jämföra olika processer. Med hjälp av utrustningen ska okända

inhibitorer, "leachables", och extraktivämnen kunna identifieras och kvantifieras.

Institutionen för Kemiteknik avser att inköpa en ny LC-MS-utrustning inklusive en garanti bl a

innefattande en 90 % tillgänglighet under garantiperioden, dokumentation samt utbildning. Utrustningen

ska användas för analys av biomassa, biobränsle, vatten och avloppsvatten. Analysen ska vara

kvalitativ och kvantitativ samt kunna jämföra olika processer. Med hjälp av utrustningen ska okända

inhibitorer, "leachables", och extraktivämnen kunna identifieras och kvantifieras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

17/21