Lunds universitet LC-MS/MS till befintlig HPLC

LC-MS/MS till befintlig HPLC

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen omfattar en lineär iontrap massspektrometer med möjlighet till MS^n, ETD och PQD till befintlig HPLC (LC-MS/MS) till Lunds Universitet. LC-MS/MS systemet ska användas för kvantitativ analys av organiska ämnen i mycket låga halter i olika provmatriser av biologiskt ursprung. Utrustningen är tänkt att kunna användas för analys utan uppsyn under nätter och helger. Instrument och mjukvaror skall kunna hanteras på ett enkelt och smidigt sätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

17/88