Lunds universitet Lasermikrodissektionsinstrument

Lasermikrodissektionsinstrument

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning avseende lasermikrodissektionsinstrument (LMD) som möjliggör isolering av specifika vävnad/celler/organismer från övrigt/-a vävnad/celler/organismer. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

Upphandling av lasermikrodissektionsinstrument för undersökning av celler i vävnadssnitt eller cellkulturer.

Upphandlingsobjekt

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning avseende lasermikrodissektionsinstrument (LMD) som möjliggör isolering av specifika vävnad/celler/organismer från övrigt/-a vävnad/celler/organismer. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

Vi emotser ert anbud med intresse!

Med vänlig hälsning

Emir Kurtanovic

Upphandlare

Omfattning

Leverantörens åtagande under avtalstiden inkluderar:

Omhändertagande alternativt inbyte av befintlig utrustning, förutsatt att köparen inte väljer att göra sig av med det på annat sätt.

Frakt, försäkring, tull och emballage.

Lossning av levererad gods, uppackning, borttransport av emballage och montering.

Komplett leverans av nytillverkad utrustning till Lunds universitet.

Installation, intrimning, kvalificering samt alla övriga åtaganden till dess att utrustningen är driftfärdig.

Dokumentation för handhavande och teknisk support.

Utbildning

Förebyggande och avhjälpande underhåll under garantitiden motsvarande fullserviceavtal.

Option att teckna serviceavtal efter garantitiden.

Servicehjälpmedel, d v s utrustning som behövs för förebyggande och avhjälpande underhåll, såsom specialverktyg, specialkablar, särskild mjukvara etc.

Övriga krav och villkor enligt upphandlingsdokumentet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1585