Lunds universitet Långtidsboende med möjlighet till eget kök

Långtidsboende med möjlighet till eget kök

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Detta upphandlingsdokument avser långtidsboende med möjlighet till eget kök på hotell i Lund. Se avsnitt 1.3 Krav på tjänsten för mer specifik omfattning. Lunds universitet avser att teckna avtal med tre (3) rangordnade leverantörer. Avtalsperioden är 2 + 2 år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-01-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1957