Lunds universitet Laboratorieinredning

Laboratorieinredning

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avseende laboratorieinredning

Omfattning

Facility Management-enheten (FaMa-enheten) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet avser att upphandla Laboratorieinredning.

Antagen leverantör ska ombesörja leverans av färdigmonterad/ihopsatt inredning i anvisat utrymme/rum. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda montage på av Köparen anvisad plats efter leverans.

Lunds universitet ska utöver detta kunna avropa konsulttjänster avseende planering och ritning avseende laboratorieinredning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/394