Lunds universitet Laboratorieinredning

Laboratorieinredning

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Comparative Medicine Unit (CMU) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet avser att upphandla Laboratorieinredning.

Inredning ska vara placerad på CMU, Lunds universitet. Antagen leverantör ska ombesörja leverans av färdigmonterad/ihoppsatt inredning i anvisat utrymme/rum. Leverantören ska efter leverans samarbeta med Köparens totalentreprenör och stämma av att alla delar finns levererade och rätt utplacerade. Slutligen ska man även bistå med installationsanvisningar och monteringsanpassningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/2292