Lunds universitet Laboratoriegaser

Laboratoriegaser

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Upphandlingen omfattar ramavtal för laboratoriegaser i enlighet med bilaga 1, Produkter och tjänster, d.v.s. gasprodukter på flaska enligt specifikation och blandningar av gaser samt hyra och köp av tillhörande gasflaskor i storlekar efter behov.

Det totala värdet av upphandlingen uppskattas till ca 7,5 MSEK/år.

Anbudsgivare förväntas lämna in ett (1) anbud som omfattar Universitetens behov och krav i enlighet med denna anbudsinbjudan. Universiteten har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör med en avtalstid om 2 år samt option om förlängning i 2 år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-11-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

V 2018/1664