Lunds universitet Kontorsmateriel

Kontorsmateriel

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen omfattar leverans av kontorsmateriel samt skåpservice.

Omfattning

Upphandlingen omfattar förbrukningsvaror för kontor samt skåpservice i enlighet med vad som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

I kontorsmateriel beräknas diverse förbrukningsmaterial som papper, pennor, material till presentation och arkivering.

Lunds universitet kommer att teckna avtal med 1 leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/241