Lunds universitet Klimatkammare

Klimatkammare

Lunds universitet, Lund

Upphandling omfattar leverans av två (2) klimatkammare klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.

Den ena kammaren ska ha temperaturintervallet +5°C till +50°C (värmekammare), den andra temperaturintervallet -25°C till +30°C (kylkammare, med option på -40°C). Till varje kammare ska det finnas ett separat luftbehandligssystem så att de kan användas samtidigt och med olika driftsförhållanden. De ska vara placerade intill varandra och ha en mellanvägg som ska kunna monteras bort så att en stor gemensam kammare erhålls varvid luftbehandlingssystem från kylkammare eller värmekammare ska kunna användas (Obs! För stor gemensam kammare ställs inga krav på temperatur eller fuktighet mer än att tillgängliga luftbehandlingssystem ska kunna användas med befintlig kapacitet.).

Total budget för anläggningen klar för drift är fastställd till maximalt 4 000 000 SEK .

Omfattning

Upphandling omfattar leverans av två (2) klimatkammare klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.

Den ena kammaren ska ha temperaturintervallet +5°C till +50°C (värmekammare), den andra temperaturintervallet -25°C till +30°C (kylkammare, med option på -40°C). Till varje kammare ska det finnas ett separat luftbehandligssystem så att de kan användas samtidigt och med olika driftsförhållanden. De ska vara placerade intill varandra och ha en mellanvägg som ska kunna monteras bort så att en stor gemensam kammare erhålls varvid luftbehandlingssystem från kylkammare eller värmekammare ska kunna användas (Obs! För stor gemensam kammare ställs inga krav på temperatur eller fuktighet mer än att tillgängliga luftbehandlingssystem ska kunna användas med befintlig kapacitet.).

Uppskattad/beräknad driftstart är februari 2022. Klimatkamrarna kommer att användas av 20-30 forskare från tre av Lunds universitets fakulteter (teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig).

Upphandlingen är upprättad som en rambeskrivning med funktionskrav på den färdiga anläggningen för att ge varje anbudsgivare möjlighet att på bästa sätt kunna använda egen standard av utrustning och systemlösningar.

Laboratoriet där kamrarna blir placerad har också regelbundet besök av företag och myndigheter som vill fördjupa sina kunskaper eller samarbeta kring forskning och utveckling. Många studenter från flera olika utbildningsprogram genomför också laborativa moment här. Klimatkamrarna vi vill bygga kommer alltså att få en mycket bred användning av många personer med olika intressen.

Total budget för anläggningen klar för drift är fastställd till maximalt 4 000 000 SEK .

Upphandlingen omfattar:

Två (2) klimatkammare med tillhörande materiel såsom slussar, mellanvägg, genomräckningsskåp.

Klimatkamrarnas luftbehandlingssystem.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2021-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/1001