Lunds universitet Klimatkammare

Klimatkammare

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Upphandling omfattar leverans av två (2) klimatkammare klar för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH. Uppskattad/beräknad driftstart är mars 2021.Klimatkammrarna kommer att användas av 20-30 forskare från tre av Lunds universitets fakulteter (teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig).

Laboratoriet där kammrarna blir placerad har också regelbundet besök av företag och myndigheter som vill fördjupa sina kunskaper eller samarbeta kring forskning och utveckling. Många studenter från flera olika utbildningsprogram genomför också laborativa moment här. Klimatkammrarna vi vill bygga kommer alltså att få en mycket bred användning av många personer med olika intressen.

Upphandlingen omfattar:

Två (2) klimatkammare med tillhörande materiel såsom slussar, mellanvägg, genomräckningsskåp.

Klimatkammrarnas luftbehandlingssystem

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/706