Lunds universitet Karriärutvecklingstjänster

Karriärutvecklingstjänster

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med två leverantörer för vardera två områden enligt nedan. Anbudsgivare är dock välkomna att lämna anbud på antingen ett eller båda områden.

Upphandlingen är alltså uppdelad i två områden:Område 1 Konsulttjänst rörande överförbara kunskaper och färdigheter, s k transferable skills, som förvärvats inom akademin och hur de kan komma till nytta utanför akademin

Område 2 Konsulttjänst rörande tids-, produktions-, och stresshantering i akademisk miljö

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1302