Lunds universitet Karriärutvecklingstjänster

Karriärutvecklingstjänster

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Upphandlingen omfattar Konsulttjänst rörande överförbara kunskaper och färdigheter, s k transferable skills, som förvärvats inom akademin och hur de kan komma till nytta utanför akademin.

Lunds universitet avser att teckna ramavtal med en leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-11-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1991