Lunds universitet Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster

Lunds universitet, Lund

Vill du bidra till en trivsam arbetsmiljö på MAX IV-laboratoriet (MAX IV) genom att leverera gott kaffe och annan dryck? Nu genomför MAX IV en ramavtalsupphandling för kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster och välkomnar därmed till att lämna anbud

Omfattning

MAX IV-laboratoriet, Lunds universitet, består idag av ca 300 medarbetare men beräknar att till 2024 bestå av 350 medarbetare, då anläggningen befinner sig i en tillväxtfas.Utöver dessa medarbetare tar även MAX IV årligen emot ca 1000 forskare (s.k. users) och 4000 besökare. Dessa nyttjar MAX IV lokaler och därmed även de faciliteter som erbjuds, där bland kaffeautomater.

Med bakgrund av det har MAX IV för avsikt att upphandla ett ramavtal för hyra av kaffeautomater ink. service och förbrukningsvaror, samt tillhörande varor.

Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges iupphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V2020/1866