Lunds universitet Kabinettdiskmaskin av genomgångsmodell

Kabinettdiskmaskin av genomgångsmodell

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Syftet med denna upphandling är att ersätta befintlig kabinettdiskmaskin. Den nya kabinettdiskmaskinen ska placeras i befintligt utrymme.

Upphandlingen omfattar inköp av en (1) kabinettdiskmaskin med två (2) tillhörande reoler till CRC Service, att utnyttjas av enheten för Biomedicinsk Service, BMSD.

I leveransen ska ingå:

nedmontering, bortforsling, samt destruktion av nuvarande kabinettdiskmaskin

installation och inkoppling av ny utrustning

inklädningsplåtar

2 reoler

slutbesiktning (SAT) inklusive dokumentation

dokumentation

utbildning

option på serviceavtal för 3 år

option på ytterligare 2 reoler

option på lösning för disk av flaskor (exempelvis diskvagn)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020/707