Lunds universitet Kabinettdiskmaskin av genomgångsmodell

Kabinettdiskmaskin av genomgångsmodell

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Syftet med denna upphandling är att ersätta befintlig kabinettdiskmaskin. Den nya kabinettdiskmaskinen ska placeras i befintligt utrymme.

Upphandlingen omfattar inköp av en (1) kabinettdiskmaskin med två (2) tillhörande reoler till FaMa-enheten på CRC i Malmö, att utnyttjas av enheten för Centre for Comparative Medicine, CCM.

I leveransen ska ingå:

nedmontering, bortforsling, samt destruktion av nuvarande kabinettdiskmaskin

installation och inkoppling av ny utrustning

inklädningsplåtar

2 reoler

slutbesiktning (SAT) inklusive dokumentation

dokumentation

utbildning

option på ytterligare 2 reoler

option på lösning för disk av flaskor (exempelvis diskvagn)

option på serviceavtal för 3 år

Önskemål finns om att beskrivning och pris lämnas på en option på 2 motoriserade skjutdörrar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/744