Lunds universitet Kabinettdiskmaskin av enkelsidig modell

Kabinettdiskmaskin av enkelsidig modell

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Kabinettdiskmaskinen som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service.

Kabinettdiskmaskinen ska installeras under byggnadsfasen, när konsulter, hantverkare och annan behövlig personal fortfarande finns att tillgå. Denna installationsfas beräknas påbörjas i v11 i mars 2021, vilket innebär att installation samt SAT av kabinettdiskmaskinen måste påbörjas i mars 2021.

Enligt beräkning kommer inte slutbesiktning av det nya djurhuset i sin helhet ske förrän i slutet av december 2021. Djurhuset kommer då tas i bruk i januari 2022. Garantitiden för utrustningen ska börja gälla från det datum då godkänd slutbesiktning av det nya djurhuset har genomförts.

Beräknade start- och slutfaser kan komma att justeras.

Omfattning

Kabinettdiskmaskinen som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service.

Kabinettdiskmaskinen ska installeras under byggnadsfasen, när konsulter, hantverkare och annan behövlig personal fortfarande finns att tillgå. Denna installationsfas beräknas påbörjas i v11 i mars 2021, vilket innebär att installation samt SAT av kabinettdiskmaskinen måste påbörjas i mars 2021.

Enligt beräkning kommer inte slutbesiktning av det nya djurhuset i sin helhet ske förrän i slutet av december 2021. Djurhuset kommer då tas i bruk i januari 2022. Garantitiden för utrustningen ska börja gälla från det datum då godkänd slutbesiktning av det nya djurhuset har genomförts.

Beräknade start- och slutfaser kan komma att justeras.

I leveransen ska ingå:

installation, inkoppling och driftsättning av utrustningen

1 reol

1 diskställ avsedd för disk av flaskor

dokumentation

kontroll inför leverans (FAT) inklusive dokumentation

slutbesiktning (SAT) inklusive dokumentation

utbildning

garanti på 2 år

option på serviceavtal för 3 år

Sista anbudsdag
9 dagar kvar

(2020-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1501