Lunds universitet Internrevisionstjänster

Internrevisionstjänster

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Leverantören skall tillhandahålla kvalificerade resurser för avrop/uppdrag åt Internrevisionen vid Lunds universitet dels för genomförande av specificerade revisionsprojekt, inklusive IT-revision, och även för metodstöd för utveckling av Internrevisionen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1659