Lunds universitet Inredningsarkitekttjänster

Inredningsarkitekttjänster

Lunds universitet, Lund

Uppdragets omfattning

Uppdragen under avtalstiden avser inredningsprojektering som kan vara av mycket varierande storlek och gälla ny-, om- och tillbyggnad, förnyelse av befintliga lokaler ect.

Ramavtalet omfattar inredningsarkitekttjänster för tre (3) kategoriområden:

1. Universitet och lärandemiljöer eller miljöer som av LU Byggnad bedöms som likvärdiga

2. Torra och våta laboratorier

3. Kulturhistoriska miljöer

LU avser att teckna ramavtal med minst fem (5) och maximalt tio (10) leverantörer för kategoriområde 1 och med minst tre (3) och maximalt fem (5) leverantörer för kategoriområde 2 och 3, beroende på hur många som uppfyller ställda ska-krav.

Avtalstid: 2018-12-01 - 2020-11-30, med möjlighet för LU att förlänga avtalet med 1 + 1 år.

Beräknat värde för hela avtalsperioden: 7 500 000 SEK. Volymen är endast att betrakta som ett riktvärde, vilket kan över- och underskridas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/496