Lunds universitet Inbjudan till hearing avseende Klimatkammare

Inbjudan till hearing avseende Klimatkammare

Lunds universitet, Lund

Institutionen för designvetenskaper (IKDC, LTH) vid Lunds Universitet inbjuder till hearing inför kommande upphandling av klimatkammare.

Institutionen för designvetenskaper (IKDC, LTH) vid Lunds Universitet inbjuder till hearing inför kommande upphandling av klimatkammare.

Tilläggsinformation avseende användningsområden för klimatkammaren.

Klimatkammaren kommer att användas i diverse forskningsprojekt såsom exempelvis undersökningar av hur människor påverkas vid olika klimatförhållanden, mätning av luftföroreningars beteende i olika miljöer och exponeringsstudier där försökspersoner andas in olika typer av rök och damm.

Klimatkammaren kommer även att användas för att testa prestanda och funktioner av produkter vid olika klimatförhållanden

Driftförhållandena i kammaren blir därmed mycket varierande beroende på vilken typ av forskning som genomförs. Det kan exempelvis vara önskvärt både att använda övertryck (för att förhindra inträngning av partiklar) och undertryck (för att motverka utsläpp till omgivningen).

Ibland vill vi kunna använda återcirkulation av delar av luften, främst för att spara energi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-06)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-10-17

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/93