Lunds universitet Hyresavtal för datorhall

Hyresavtal för datorhall

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Syftet med upphandlingen är att utse den juridiska person som ska bli hyresvärd åt Lunds universitets nya datorhall. Universitetet söker en långsiktig, stabil hyresvärd som kan erbjuda goda ekonomiska villkor och hög kvalitet. Hyresvärden ska agera byggherre för uppförandet alternativ hyresgästanpassningarna av hyresobjektet. Det är av största vikt att antagen anbudsgivare fullföljer projektet i nära dialog med universitetet och enligt de specifikationer som anges.

Hyresobjektet kommer att utgöra Lunds universitets primära datorhall för LDC och inrymma superdatorcentrat LUNARC. Hallen kommer att populeras med olika typer av datorsystem; lågenergisystem, medeleffektsystem samt system med hög energidensitet. Det är Lunds universitets målsättning att datorhallen återvinner så stor andel som möjligt av energiförbrukningen och att man därmed får lägre miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2020-10-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/681