Lunds universitet Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser

Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser

Lunds universitet, Lund

Upphandling av fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser inom följande delområden:

Buller/akustik

Belysning/synergonomi

Inomhusklimat/ventilation

Kemiska arbetsmiljörisker

Vibrationer

Omfattning

Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser som ett komplement till Lunds universitets interna företagshälsovård.

Målgrupp: Samtliga arbetsplatser inom Lunds universitet

Syfte/mål: Kartlägga yrkeshygieniska aspekter inom det fysiska arbetsmiljöområdet för en arbetsplats, ta fram åtgärdsförslag samt utföra insatser kopplat till tidigare föreslagna åtgärder.

Upphandlingen omfattar nedanstående delområden och anbud lämnas per delområde.

Buller/Akustik

Belysning/synergonomi

Inomhusklimat/ventilation (innefattar även fuktskadeutredning och mikrobiologiska undersökningar)

Kemiska arbetsmiljörisker

Vibrationer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1297