Lunds universitet Fruktkorgar med bud

Fruktkorgar med bud

Lunds universitet, Lund

Upphandling av ekologiska fruktkorgar inkl. leverans till Lunds universitet

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning avseende leveranser av ekologiska fruktkorgar. Med fruktkorg avses i denna upphandling även frukt levererad i annat emballage såsom fat eller liknande. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

Vi emotser ert anbud med intresse!

Med vänlig hälsning

Emir Kurtanovic

Upphandlare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1718