Lunds universitet Frakttjänster

Frakttjänster

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser frakttjänster avseende dokument och gods som ingår i Lunds universitets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Uppdraget är indelat följande avtalsområden:

A: Försändelser utan särskilda krav på leveranstid inom och utom Sverige

B: Försändelser med krav på kort leveranstid inom och utom Sverige

Rangordnat ramavtal kommer att tecknas med tre (3) leverantörer per avtalsområde om möjligt.

Avtalstiden är två (2) år med option om förlängning med ett (1) + ett (1) år, en total avtalstid på fyra (4) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1675