Lunds universitet Förlagstjänster

Förlagstjänster

Lunds universitet, Lund

Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet upphandlar ramavtal för förlagstjänster.

Omfattning

Upphandlingen avser förlagstjänster i form av bokproduktion och marknadsföring för en bokserie som ges ut av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Bokserien har funnits sedan 2003. Det fortsatta arbetet ska bygga vidare på tidigare produktioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/2097