Lunds universitet Förenklad upphandling av ”An in-house DNA sequencing platform for pioneering research in ecology and evolution"

Förenklad upphandling av ”An in-house DNA sequencing platform for pioneering research in ecology and evolution"

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet, Naturvetenskaplig fakulteten, inbjuder till anbudsgivning rörande ett DNA sekvenserings instrument (Sanger) med tillhörande garanti- och service-avtal för en period av totalt fem (5) år. I bifogat upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-02-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1745