Lunds universitet Flytt av konsthögskolan i Malmö

Flytt av konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet, Lund

Flytt av Konsthögskolan i Malmö omfattar skolans inventarier/inredning & utrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V2017/1451