Lunds universitet Flytande helium och kväve

Flytande helium och kväve

Göteborgs universitet, Göteborg

Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet, Chalmers tekniska högskola AB, Örebro universitet samt Malmö universitet inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för:

Område 1 flytande helium

Område 2 flytande kväve

Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Chalmers tekniska högskola AB inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för:

Område 1 flytande helium

Område 2 flytande kväve

Omfattning

Universiteten har kontinuerligt behov av flytande helium och kväve. Den årliga volymen kan dock variera beroende på förvätskarens funktion och pågående experiment, nedan lämnade volymer kan därför inte garanteras under avtalsperioden.

Under senaste helåret har följande volymer beställts:

Göteborgs universitet:ca 7 100 liter flytande heliumca 185 000 liter flytande kväve

Lunds universitet:ca 30 000 liter flytande heliumca 330 000 liter flytande kväve

Sveriges lantbruksuniversitet:ca 240 liter flytande heliumca 34 300 liter flytande kväve

Linnéuniversitetet:ca 300 liter flytande heliumca 4 500 liter flytande kväve

Chalmers tekniska högskola:ca 6 000 liter flytande heliumca 1 100 000 liter flytande kväve

Karlstad universitet:ca 1 500 liter flytande kväve

Örebro universitet:ca 3 000 liter flytande kväve

Malmö universitetca 180 liter flytande heliumca 3 450 liter flytande kväve

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-03-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

EUI 17 083