Lunds universitet Fastighetsinformationssystem

Fastighetsinformationssystem

Lunds universitet, Lund

Syftet med upphandlingen är att anskaffa ett webbaserat fastighetsinformationssystem som tillgodoser Lunds universitets behov av att hantera byggnadsknuten information. Systemet ska ge förutsättningar att tillhandahålla en universitetsgemensam hantering av lokaler. Fastighetsinformationssystemet ska erbjuda funktionalitet för ritningshantering, beräkning och fördelning av areor och lokalkostnader, avtal, debitering, budget, användar- och behörighetshantering, nyckeltal, rapport- och dokumenthantering samt framtagande av insats- och utrymningsplaner. Det upphandlade systemet ska även kunna hantera städplanering, städkalkylering och städkontroller (option) samt SBA (option). Åtagandet omfattar därutöver licens, drift, systemunderhåll användarsupport, samt utveckling.

Omfattning

Syftet med upphandlingen är att anskaffa ett webbaserat fastighetsinformationssystem som tillgodoser Lunds universitets behov av att hantera byggnadsknuten information. Systemet ska ge förutsättningar att tillhandahålla en universitetsgemensam hantering av lokaler. Fastighetsinformationssystemet ska erbjuda funktionalitet för ritningshantering, beräkning och fördelning av areor och lokalkostnader, avtal, debitering, budget, användar- och behörighetshantering, nyckeltal, rapport- och dokumenthantering samt framtagande av insats- och utrymningsplaner. Det upphandlade systemet ska även kunna hantera städplanering, städkalkylering och städkontroller (option) samt SBA (option).

Lunds universitet ger i uppgift åt anbudsgivaren att leverera fastighetsinformationssystem enligt kravspecifikation (Bilaga 2) och i övrigt ställda krav i föreliggande upphandlingsdokument. Anbudsgivaren åtar sig att utföra uppdraget enligt detta avtal. Levererat uppdrag enligt detta avtal ska överensstämma med, i upphandlingsdokumenten, uppställda krav och i anbudet lämnade uppgifter.

Åtagandet omfattas även av systemuppsättning i produktions-, test- och utbildningsmiljö, konfigurering och anpassning, konvertering och överföring av data från befintligt system, uppsättning och drift av integrationer, test och utbildning. Införandet av upphandlat system skall ske i projektform med projektledare från anbudsgivaren och från Lunds universitet. Åtagandet omfattar därutöver licens, drift, systemunderhåll användarsupport, samt utveckling.

Avtal avses att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/443