Lunds universitet Extern remiss: Laboratoriekemikalier och biologiska produkter

Extern remiss: Laboratoriekemikalier och biologiska produkter

Lunds universitet, Lund

Extern remiss inför upphandling av laboratoriekemikalier och biologiska produkter.

Lunds universitet kommer tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Malmö universitet att göra en upphandling av laboratoriekemikalier och biologiska produkter. Inför denna önskar vi eventuella anbudsgivares synpunkter på följande:

Krav på kvalitetssäkring och hållbar utveckling

Den del av kravspecifikationen som beskriver indelningen och kraven på de olika produktområdena som upphandlingen omfattar. Vi önskar era synpunkter på indelningen i stort, beskrivning av respektive produktområde, alternativ indelning, krav på respektive produktområde etc. 

Vi se fram emot era svar via Tendsign senast den 30 april.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

V 2021/626