Lunds universitet Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning

Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning

Lunds universitet, Lund

Denna upphandling avser ramavtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning.

I entreprenadtjänst menas hyra av erfaren och kunnig personal som skall utföra borrningsarbetet för beställarens räkning.

Ramavtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning.

Omfattning och förutsättningar

Denna upphandling avser ramavtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning.

I entreprenadtjänst menas hyra av erfaren och kunnig personal som skall utföra borrningsarbetet för beställarens räkning.

Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten:          · Utförande av kärnborrning          · Medhjälp vid vissa borrhålstester           · Medhjälp vid etablering av borrutrustning          · Medhjälp vid avetablering av borrutrustning

Beställaren tillhandahåller dock borrutrustning och den platslogistik som krävs för arbetenas utförande.

Ramavtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som blir godkända vid kvalificeringen.

En förnyad konkurrensutsättning kommer sedan att ske löpande för specifika projekt.

Vid förnyad konkurrensutsättning kommer samtliga ramavtalsentreprenörer ges möjlighet att offerera inom ramen för det avgränsade uppdraget.     Leveransavtal tecknas sedan för enskilt uppdrag.

Avtalsperioden för ramavtalet sträcker sig till en början i ett (1) år från och med 2018-01-01 med möjlighet för Lunds universitet att förlänga hela eller delar av detta ramavtal i ytterligare 1+1+1 år.

Lunds universitet garanterar inte någon viss avropad volym eller leveransomfattning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-10-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1133