Lunds universitet Entrepenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen

Entrepenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Denna upphandling avser avtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning för projektet i Järpen som skall påbörjas i April/Maj 2020.I entreprenadtjänst menas hyra av erfaren och kunnig personal som skall utföra borrningsarbetet för beställarens räkning.

Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten:· Utförande av kärnborrning· Medhjälp vid vissa borrhålstester· Medhjälp vid etablering av borrutrustning· Medhjälp vid avetablering av borrutrustning

Beställaren tillhandahåller dock borrutrustning och den platslogistik som krävs för arbetenas utförande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2019/1668