Lunds universitet Elektronikkomponenter och mätutrustning

Elektronikkomponenter och mätutrustning

Lunds universitet, Lund

Upphandling av ramavtal för elektronikkomponenter och mätutrustning för Lunds univeritets verksamheter.

Omfattning

Upphandlingen omfattar elektronikkomponenter och mätutrustning inom följande sju (7) produktområden:

Passiva komponenter

Aktiva komponenter

Elektromekaniska komponenter

Inbyggda system

Mätteknik/Testinstrument

Strömförsörjning

Verktyg för elektronik

Alla sju (7) produktområden ska offeras.

Alla produkter som anbudsgivaren har i sitt sortiment av elektronikkomponenter och mätutrustning ska ingå i ramavtalet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2019/121