Lunds universitet Ekonomisk revision av externt finansierade projekt

Ekonomisk revision av externt finansierade projekt

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet upphandlar ramavtal för ekonomisk revision av projekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation i syfte att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv.

I övrigt kan tjänsten röra sig om revision av projekt finansierade av SIDA, Vinnova, EU-projekt utanför ramprogram och av övriga finansiärer med särskilda revisionskrav.

Omfattning

Leverantören ska tillhandahålla tjänster för revision av projekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation i syfte att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv.

I övrigt kan tjänsten röra sig om revision av projekt finansierade av SIDA, Vinnova, EU-projekt utanför ramprogram samt projekt finansierade av andra aktörer med särskilda revisionskrav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/2464