Lunds universitet Digitaliseringssatsning på kunskapsförmedling inom ELLIIT

Digitaliseringssatsning på kunskapsförmedling inom ELLIIT

Lunds universitet, Lund

Vi söker en samarbetspartner som tillsammans med ELLIIT kan skapa olika former för kommunikation av akademins forskningsresultat på ett populärvetenskapligt sätt mot olika målgrupper. Samarbetspartnern förväntas vara kreativ med att hitta nya metoder och former för kommunikationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/21