Lunds universitet ddPCR-system med tillhörande utrustning

ddPCR-system med tillhörande utrustning

Lunds universitet, Lund

Systemet omfattar (n=1):

- Instrument för att generera droppar

- Instrument för att mäta absorbans i droppar (96-hålsformat)

- Inplastningsinstrument för 96-hålsplattor

- Mjukvara för att tolka droppabsorbans och översätta till kopior/volym

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2019/44