Lunds universitet Centrumlagringssystem inklusive stödsystem för LUNARC med 4 års support

Centrumlagringssystem inklusive stödsystem för LUNARC med 4 års support

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser inköp, leverans och installation av Centrumlagringssystem inklusive stödsystem för LUNARC med 4 års support. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Maximalt totalt anbudspris skall vara 4 000 000 SEK exkl. mervärdesskatt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/947