Catering

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser cateringtjänster för hela Lunds universitet enligt de villkor och avgränsningar som återges i detta upphandlingsdokument.

Avtal kommer att tecknas med varje anbudsgivare som uppfyller samtliga i detta upphandlingsdokument ställda skall-krav. Avrop kommer sedan ske av beställaren som väljer den avtalsleverantör som bäst kan tillgodose beställarens behov vid avropstillfället med hjälp av en särskild fördelningsnyckel. (Se mer under punkt 1.3.14.)

Med cateringtjänster avses två olika uppdrag:

1. Måltidsarrangemang

2. Kaffearrangemang

Omfattning

Upphandlingen avser cateringtjänster för hela Lunds universitet enligt de villkor och avgränsningar som återges i detta förfrågningsunderlag.

Lunds universitet avropar cateringtjänster för cirka 12 miljoner kronor årligen.Inköpsvolymen är framtagen med nu tillgänglig statistik och kunskap om framtida behov. Volymen är inte garanterad och volymuppgifterna är inte förpliktigande för Lunds universitet.

Avtal kommer att tecknas med varje anbudsgivare som uppfyller samtliga i detta upphandlingsdokument ställda skall-krav. Avrop kommer sedan ske av beställaren som väljer den avtalsleverantör som bäst kan tillgodose beställarens behov vid avropstillfället med hjälp av en särskild fördelningsnyckel. (Se mer under punkt 1.3.14.)

Med cateringtjänster avses två olika uppdrag:

1. MåltidsarrangemangDetta uppdrag/anbudsområde avser allt från representationsmåltider bestående av middagar och/eller luncher, buffé- och plockmat och kaffeservering i samband med måltidsarrangemang för såväl mindre som större sällskap. Uppdraget kan avse måltider som skall serveras till sittande eller stående likväl som konferensarrangemang med komplett set-up för flera hundra personer.

Inom detta anbudsområde har en geografisk indelning skett mellan1) Lund (anbudsområde 1a),2) Malmö (anbudsområde 1b) och3) Helsingborg (anbudsområde 1c).Leverantörer efterfrågas till alla tre orterna. Anbudsområdet är således uppdelat i tre olika geografiska områden och anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera av dessa geografiska områden.

2. KaffearrangemangDetta uppdrag/anbudsområde avser leverans av kaffe/te/annan dryck, oftast i kombination med smörgåsar och/eller bakverk samt enklare luncher, exempelvis sallader, baguetter eller pajer. Uppdraget avser både mindre och större leveranser utan servering till många olika enheter/adresser inom Lunds universitet. Leveranserna kan både vara frekventa och beställas med kort varsel.

Inom detta anbudsområde har en geografisk indelning skett mellan1) Lund (anbudsområde 2a),2) Malmö (anbudsområde 2b) och3) Helsingborg (anbudsområde 2c).Leverantörer efterfrågas till alla tre orterna. Anbudsområdet är således uppdelat i tre olika geografiska områden och anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera av dessa geografiska områden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1327