Lunds universitet Bussresor (hyra av buss med förare)

Bussresor (hyra av buss med förare)

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet upphandlar bussresor (hyra av buss med förare) för Lunds universitet och Malmö universitet. De upphandlande myndigheterna kommer att teckna separata ramavtal.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

A. Mindre bussar (upp till och med 22 personer)

B. Större bussar (över 22 personer)

Omfattning

Upphandlingen och efterföljande ramavtal avser hyra av buss med förare för exkursioner, konferenser och utflykter inom följande anbudsområden

A. Mindre bussar (upp till och med 22 personer)

B. Större bussar (över 22 personer).

Uppdraget omfattar i huvudsak dagsturer inom Skåne samt enstaka längre transporter av varierande längd. Huvuddelen av uppdragen beräknas utgå ifrån Malmö/Lund-området och ske under ordinarie kontorstider.

Lunds universitet upphandlar bussresor (hyra av buss med förare) för Lunds universitet och Malmö universitet. De upphandlande myndigheterna kommer att teckna separata ramavtal.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

A. Mindre bussar (upp till och med 22 personer)

B. Större bussar (över 22 personer)

Omfattning

Upphandlingen och efterföljande ramavtal avser hyra av buss med förare för exkursioner, konferenser och utflykter inom följande anbudsområden

A. Mindre bussar (upp till och med 22 personer)

B. Större bussar (över 22 personer).

Uppdraget omfattar i huvudsak dagsturer inom Skåne samt enstaka längre transporter av varierande längd. Huvuddelen av uppdragen beräknas utgå ifrån Malmö/Lund-området och ske under ordinarie kontorstider.

Avtalsperioden är 2 år från beräknad avtalsstart 2021-06-15 med möjlighet för upphandlande myndighet att förlänga avtalet med 1+1 år. Maximal avtalsperiod är 4 år. Om upphandlingen blir föremål för överprövning eller av annan anledning blir försenad förskjuts avtalsperioden i motsvarande omfattning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1446