Lunds universitet Bryggkaffe och te med tillhörande produkter

Bryggkaffe och te med tillhörande produkter

Lunds universitet, Lund

Syfte och omfattning

Syftet med denna upphandling är att säkerställa Beställaren behov av varor under avtalsperioden i enlighet med detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/1309