Lunds universitet Bredbandig spektrumanalysator för millimetervågor

Bredbandig spektrumanalysator för millimetervågor

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Upphandlingen avser en bredbandig spektrumanalysator för mätningar i mm-vågsområdet (upp till frekvenser i W-bandet).

Instrumentet ska göra det möjligt för våra doktorander och forskare att göra spektrumanalyser på högfrekventa signaler, att göra mätningar på bredbandiga modulerade signaler, och att göra fasbrusmätningar i mm-vågsområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/15