Lunds universitet Brandtekniska konsulttjänster

Brandtekniska konsulttjänster

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser ett ramavtal för att bistå Lunds universitet med riskutredningar för brandfarlig vara, brandtekniska utredningar, utredning enligt LSO kap 2 § 4, brandskyddsutbildningar, att bevaka Lunds universitets intressen i byggprojekt samt upprättande av insatsplaner.

Avtalsperioden är 2+1+1 år.

Den uppskattade volymen för detta ramavtal är 4 800 000 SEK för en period om totalt fyra (4) år med en fördelning om cirka 1 200 000 SEK per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2022/118