Lunds universitet Biomedicinska produkter

Biomedicinska produkter

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Chalmers tekniska högskola AB, i samarbete med Göteborgs universitet, Lunds universitet och Linköpings universitet, avser upphandla biomedicinska produkter uppdelat i följande områden:

- Cellodlingskemikalier

- Antikroppar

- Kit

- Biomolekyler

- Molekylärbiologiska kemikalier och reagenser

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2017-1780