Lunds universitet Biologiska säkerhetsbänkar klass II

Biologiska säkerhetsbänkar klass II

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Denna upphandling omfattar ramavtal för mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II av standardtyp avsedda för person- och produktskydd.Lunds universitet avser att teckna avtal med två (2) leverantörer.Mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II enligt EN12469, ca 1200 mmMikrobiologisk säkerhetsbänk klass II enligt EN12469, ca 1800 mmMikrobiologisk säkerhetsbänk klass II enligt DIN12980, ca 1200 mmMikrobiologisk säkerhetsbänk klass II enligt DIN12980, ca 1800 mm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1776