Autoklaver

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitet inbjuder företag att lämna anbud på tre autoklaver.

Anbudsgivaren skall leverera, demontera och bortforsla befintliga autoklaver, montera, installera samt driftsätta tre (3) autoklaver för sterilisering av slutna/ej slutna behållare med vätska, burar, kläder, instrument samt övrigt tillhörande lab och försöksdjursverksamhet.Två autoklaver står i en och samma enhet, en autoklav står i en annan enhet (i annan byggnad).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-10-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1478