Lunds universitet Apotekstjänster med läkemedel

Apotekstjänster med läkemedel

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitets målsättning med upphandlingen är att åstadkomma en praktisk hållbar och säker hantering av läkemedelsinköp.

Upphandlingen omfattar receptfria och receptbelagda läkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter. Den beräknade årliga volymen är 800 000 SEK vilket är en uppskattning och inte bindande för den upphandlande myndigheten.

Lunds universitet avser teckna ramavtal med flera leverantörer och avrop kommer att ske genom dynamisk rangordning utifrån i första hand tillgänglighet, i andra hand pris.

Upphandlingen är delad i två delar:

1. Köp och uthämtning av narkosmedel, inklusive narkotiska preparat, på fysiskt apotek

2. Köp av läkemedel och läkemedelsnära produkter via elektronisk handel

Omfattning

Lunds universitets målsättning med upphandlingen är att åstadkomma en praktisk hållbar och säker hantering av läkemedelsinköp.

Upphandlingen omfattar receptfria och receptbelagda läkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter. Den beräknade årliga volymen är 800 000 SEK vilket är en uppskattning och inte bindande för den upphandlande myndigheten.

Lunds universitet avser teckna ramavtal med flera leverantörer och avrop kommer att ske genom dynamisk rangordning utifrån i första hand tillgänglighet, i andra hand pris.

Upphandlingen är delad i två delar:

1. Köp och uthämtning av narkosmedel, inklusive narkotiska preparat, på fysiskt apotek

2. Köp av läkemedel och läkemedelsnära produkter via elektronisk handel

Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med apotek för köp och uthämtning av narkosmedel, inklusive narkotiska läkemedel, på plats på apoteket, samt köp av läkemedel via elektronisk handel. Avrop kommer dels att ske genom att förskrivna recept hämtas ut på plats på apotek där val av vilket apotek som används sker utifrån avropsparametrarna tillgänglighet och pris, dels genom beställning av läkemedel (både receptbelagda och receptfria) och läkemedelsnära produkter via elektronisk handel där val av leverantör sker utifrån samma avropsparametrar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2019/1244