Lunds universitet 3-axlig CNC fräsmaskin

3-axlig CNC fräsmaskin

Lunds universitet, Lund

Avdelningen för Industriell Produktion vid Lunds Universitet har för avsikt att uppgradera sina maskinpark och vill därför ta in anbud på 3-axliga CNC fräsmaskiner.

Maskinen ska vara fullt funktionsduglig, men mindre defekter i proportion till maskinens ålder kan tillåtas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/101